Vi strävar efter att sätta Individens Behov I Centrum (IBIC).

Relationen mellan oss, brukarna, deras anhöriga och samverkan mellan Landstinget och kommunen håller vi på en hög nivå.

Våra brukare ska känna sig trygga, säkra och välbefinnande med vår personal och service.

Vi erbjuder utbildad och erfaren personal inom vård och omsorg som även uppfyller kriterierna för att ge bästa stöd och service.

Tillsammans är vi en stark enhet som kan göra otroligt mycket för de personer som är i behov av stöd och hjälp. Vår styrka ligger denna helhet inom vård och omsorg.

Genom tiden har det visat sig att vård och utvecklingen blomstrar genom att tillförsäkra bättre vård och valfrihet till de äldre människorna. Idag kan de äldre välja själva vem/vilka som ska ge dem stöd och service. Vi strävar efter att bli bästa utförare, påverka och stödja utvecklingen, utbilda vår personal samt själva försöka komma på konstruktiva idéer.