Vi utför Boserivce städning, tvätt- och strykning, inköp av dagligvaror och apoteksärende.

Personlig omvårdnad, personlig hygien, på-och avklädning, bäddning, förflyttningar, toalettbesök, frukost och kvällsmål samt hjälp vid måltid, värmning av färdiglagad mat, tillsyn 5 min, social aktivitet för personer med särskilda behov t.ex. demens och psykiatri.

Enskild promenad som inte kan tillgodoses inom den avtalade fritidsverksamheten, enskild social samvaro, ledsagning, ADL, träning under rehabiliteringsperiod och avlösning. Förstärkta hemtjänstinsatser i hemmet samt vid hemgång från slutenvård respektive korttidsvård, vård i livets slut och egenvård.

 

Vi utför även service med rutavdrag.