Företaget Pelargonium hemtjänst AB är uppbygd för dig som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att klara din vardag.

Vi erbjuder hemtjänst och omvårdnandsinsatser till individen enligt biståndsbeslutet. Målgruppen kan vara personer med psykisk/neuropsykiatrisk och eller fysisk problematik och funktionsnedsättning som är i behov av hjälp och stöd. Insatserna beviljas enligt Socialtjänstlagen.

Första steg för dig är att ta kontakt med äldrelots på telefon 013-20 64 01 mån – tis mellan 09:00-15:00 ons-fred mellan 09:00-12:00. Dit kan du ringa för att ansöka om hemtjänst särskilt boende och anhörigstöd.

Om du vill byta utförare kan äldrelotsen vara behjälpliga med kontakter med nuvarande hemtjänstutförare och den nya hemtjänsten.

Tillsammans med utsedd kontaktperson på ditt eget språk kommer du bli delaktig i utformning av din hemtjänst.

Servicetjänster såsom t.ex. Städning och trädgårdsarbete erbjuder vi med rutavdrag.

Viktigt för oss är att vi ger dig stöd och hjälp i din vardag för att du ska kunna bo kvar i din egen lägenhet så långt det går.

Vi ska se till att du blir trygg och säker samt nöjd med vår personal som kommer hem till dig.

Personalen som kommer till dig pratar ditt språk och har rätt utbildning att ta hand om dig på rätt sätt.